Reeglid

Üldsätted
1. Mängu omanik ei vastuta serveri maasoleku eest.
2. Mängu omanik ei garanteeri mängu töötamist igal ajal.
3. Mängu omanikul on õigus muuta reegleid.
4. Mängu omanik ei pea kompenseerima/tagastama mängu peale raisatud raha, isegi juhul, kui mängus on toimunud reset või kui viga on põhjustatud Enternumi poolt.
5. Mängu omanik ei vastuta mängijate omavaheliste kokkulepete eest.
5.1.  Kaebustega tegeleb admin (admin@enternum.net).
6. Mängu omanik ei vastuta tasuliste teenuste töötamise eest igal ajal.
6.1.  Täpsem info tasuliste teenuste kohta.
7. Kasutajakonto, millesse pole sisse logitud 30 või enam päeva, võib mängu omanik blokeerida.
8. Mängu omanik või administraator võib blokeerida ja kustutada kasutajaid ilma ette teatamata.
9. Kasutajanimes ega mujal mängus ei või enda tutvustamiseks kasutada sõnu administraator, admin, rinu ja sarnaseid nimesi, sest need vihjavad otseselt mängu omanikule.
10. Mängus käimiseks on keelatud kasutada aadressi varjavaid vahendeid (VPN, proxy serverid).
 
Enternumi meeskonna kohustused
1. Hoidma paroole andmebaasis turvaliselt krüpteeritud kujul.
2. Ei tohi avaldada kõrvalistele või kolmandatele isikutele mängijate isiklikke andmeid.
3. Tagama mängu kõikide osade võimalikult veavaba töötamise.
3.1.  Tehniliste probleemidega tegeleb rinu (info@enternum.net).
 
Enternumi mängijate kohustused
1. Kasutaja(te) ostmine/müük/andmine/võtmine ja muul viisil omaniku vahetamine on keelatud.
2. Ei tohi kasutada abiprogramme ja muid abivahendeid omaniku loata, mis võivad mängimist oluliselt kergendada või häirida.
3. Ei tohi kasutada ebasündsaid sõnu, jääme viisakaks. Ebaviisakad mängijad kas blokeeritakse või vaigistatakse.
4. Ei tohi oma parooli mitte kellelegi avaldada.
5. Ei tohi registreerida üle ühe kasutajakonto mängumaailma kohta.
6. Ei tohi mängida enam kui ühe kasutajakontoga korraga ühes maailmas.
7. Peab teavitama vigadest mängu omanikule koheselt pärast vea leidmist.
7.1.  Tehniliste probleemidega tegeleb rinu (info@enternum.net).
8. Peab teavitama koheselt, kui on märganud reeglite rikkumist.
8.1.  Kaebustega tegeleb admin (admin@enternum.net).
9. Ei tohi reklaamida sarnaseid mänge, mis pole seotud Enternum'ga.
10. Ei tohi õhutada teisi mängijaid reegleid rikkuma.
 
Jutukas
1. Jutukas pole spämmimiseks.
1.1.  Spämm on sisuliselt sama rea kordamine 3 või enam korda viimase 15 rea seas või viimase 15 minuti jooksul.
1.2.  Karistus on 15 minutit jutukakeeldu, korduval rikkumisel rohkem.
2. Jutukas pole reklaamimiseks.
2.1.  Keelatud on kampade reklaamimine.
2.1.1.   Karistus on 15 minutit jutukakeeldu, korduval rikkumisel rohkem.
2.2.  Keelatud on reklaamimine tulu (päris raha) teenimise eesmärgil (nii endale kui ka teistele).
2.2.1.   Karistus on konto blokeerimine.
3. Jutukas peab käituma viisakalt.
3.1.  Ära ropenda.
3.2.  Ürita olla lugupidav ja mõistev.
3.3.  Karistus ebaviisaka käitumise eest on 15 minutit jutukakeeldu, korduval rikkumisel rohkem.
3.4.  Karistus alaealistele või nõrganärvilistele sobimatu materjali postitamise eest on 6000 minutit jutukakeeldu või konto blokeerimine.
 
Reeglite rikkujad