Reeglid

Teenusepakkuja on Enternum Solutions OÜ.
 
Üldsätted
1. Mängu omanik ei garanteeri mängu töötamist igal ajal.
2. Mängu omanikul on õigus muuta reegleid.
3. Mängu omanik ei vastuta mängijate omavaheliste kokkulepete eest.
3.1.  Kaebustega tegeleb admin (admin@enternum.net).
4. Kasutajakonto, millesse pole sisse logitud 30 või enam päeva, võib mängu omanik blokeerida.
5. Mängu omanik või administraator võib blokeerida ja kustutada kasutajaid ilma ette teatamata.
6. Kasutajanimes ega mujal mängus ei või enda tutvustamiseks kasutada sõnu administraator, admin, rinu ja sarnaseid nimesi, sest need vihjavad otseselt mängu omanikule.
7. Mängus käimiseks on keelatud kasutada aadressi varjavaid vahendeid (VPN, proxy serverid).
8. Keelatud on kokku lepitud mängu ressursside liigutamine ühelt mängijalt teisele, kui tehingud ei ole mängu ressursside osas mõistlikus tasakaalus.
8.1.  Näiteks ei ole tasakaalus tehing, kus päris raha eest ostab üks mängija teiselt mängu relvi.
8.2.  Näiteks on tasakaalus tehing, kus mängija teeb kambale punktide kogumiseks ründeid, et saada mängu rahas preemia.
9. Info tasuliste teenuste kohta.
 
Enternumi meeskonna kohustused
1. Hoidma paroole turvalisel kujul, mis ei võimalda algset parooli tuletada.
2. Tagama mängu kõikide osade võimalikult veavaba töötamise.
2.1.  Tehniliste probleemidega tegeleb rinu (info@enternum.net).
 
Isiklike andmete kogumine ja privaatsus
1. Identifitseerivaid andmeid nagu IP aadress ja kasutatav seade kogutakse sisse logimise hetkel.
2. Kasutajate andmeid kogutakse erinevatel eesmärkidel.
2.1.  Varikontode tuvastamine tarkvara ja Enternumi töötajate poolt.
2.2.  Identifitseerimine väljaspool Enternumi keskkonda, peamiselt email.
2.3.  Erinevad vaidlused kontode omamise osas.
3. Isiklikke andmeid nagu nimi, sünniaeg ja email kogutakse registreerimisel või enne tasuliste teenuste kasutamist.
4. Kasutajate andmed ei ole kaup.
4.1.  Isiklikke või identifitseerivaid andmeid ei avaldata kunagi kolmandatele osapooltele.
4.2.  Andmeid ei kasutata turunduslikel eesmärkidel.
5. Andmed kustuvad ainult konto kustutamisel. Seda saad ise algatada peale sisse logimist seadete lehelt.
6. Brauseri küpsiseid (cookie) kasutatakse sinu sisse logituna hoidmiseks ja mitte ühelgi muul eesmärgil.
 
Enternumi mängijate kohustused
1. Kasutaja(te) ostmine/müük/andmine/võtmine ja muul viisil omaniku vahetamine on keelatud.
2. Ei tohi kasutada abiprogramme ja muid abivahendeid omaniku loata, mis võivad mängimist oluliselt kergendada või häirida.
3. Ei tohi kasutada ebasündsaid sõnu, jääme viisakaks. Ebaviisakad mängijad kas blokeeritakse või vaigistatakse.
4. Ei tohi oma parooli mitte kellelegi avaldada.
5. Ei tohi registreerida üle ühe kasutajakonto mängumaailma kohta.
6. Ei tohi mängida enam kui ühe kasutajakontoga korraga ühes maailmas.
7. Peab teavitama vigadest mängu omanikule koheselt pärast vea leidmist.
7.1.  Tehniliste probleemidega tegeleb rinu (info@enternum.net).
8. Peab teavitama koheselt, kui on märganud reeglite rikkumist.
8.1.  Kaebustega tegeleb admin (admin@enternum.net).
9. Ei tohi reklaamida sarnaseid mänge, mis pole seotud Enternum'ga.
10. Ei tohi õhutada teisi mängijaid reegleid rikkuma.
11. Ei tohi teist inimest ära kasutada.
11.1.  Kokkulepped on lubatud vaid selliselt, et mõlemad pooled mängus kasu saaks.
11.1.1.   Kokkulepped tuleb täita viivitamatult. Näiteks leppides kokku raha saatmise ja tagastuse tuleb raha tagastada samal päeval, kui see saadi.
11.2.  Näiteks lubatud on inimesi mängima kutsuda, neid õpetada, juhendada ja ka enda kampa appi kutsuda.
11.3.  Näiteks keelatud on käskida teisel inimesel midagi vastu saamata endale raha saata, kamba heaks ründeid teha või muud sellist.
 
Jutukas
1. Jutukas pole spämmimiseks.
1.1.  Spämm on sisuliselt sama rea kordamine 3 või enam korda viimase 15 rea seas või viimase 15 minuti jooksul.
1.2.  Karistus on 15 minutit jutukakeeldu, korduval rikkumisel rohkem.
2. Jutukas pole reklaamimiseks.
2.1.  Keelatud on kampade reklaamimine.
2.1.1.   Karistus on 15 minutit jutukakeeldu, korduval rikkumisel rohkem.
2.2.  Keelatud on reklaamimine tulu (päris raha) teenimise eesmärgil (nii endale kui ka teistele).
2.2.1.   Karistus on konto blokeerimine.
3. Jutukas peab käituma viisakalt.
3.1.  Ära ropenda.
3.2.  Ürita olla lugupidav ja mõistev.
3.3.  Karistus ebaviisaka käitumise eest on 15 minutit jutukakeeldu, korduval rikkumisel rohkem.
3.4.  Karistus alaealistele või nõrganärvilistele sobimatu materjali postitamise eest on 6000 minutit jutukakeeldu või konto blokeerimine.
 
Reeglite rikkujad
enternum.net