Aktsia abi

Ülevaade

Aktsiaturul saad osta ja müüa restoranide aktsiaid.
Ostes aktsiaid saad sellega enda kasutajale juurde skoori, mis on võrdne sinu osalusega selles restoranis.
Samuti on võimalik aktsiaid omades saada ka otsustusvõimed restoranis, kui kellegi osalus ei ületa 50%.
Osaluse eest restoranis makstakse ka dividende, mis on samuti võrdsed sinu osalusega. Dividende makstakse restoranist raha välja võttes.


Turule minek

Turule saad minna restorani halduse lehelt.
Seal saad määrata esmase aktsiakoguse, mis sulle antakse.
Pärast aktsiaturule minekut saad aktsiate all "Minu aktsiad" lehelt näha, et sinna on ilmunud sinu restoran soovitud aktsiatega.


Müümine ja ostmine

Aktsiate müümiseks või ostmiseks vali aktsiate lehelt sobiv restoran, sisesta ostu/müügi kogus ning hind 1 aktsia kohta.
Kui vastav ostu/müügi pakkumine on olemas kellegi teise poolt, toimub tehing kohe.
Kui ei leitud kellegi pakkumist, või pakkumine oli osaline, luuakse sinu poolne ost/müügipakkumine.
Osalise tehingu korral saad ainult osa müüa/osta ning luuakse pakkumine selle kohta, mida ei saanud osta ega müüa.
Tehes ostupakkumise võetakse raha kontolt kohe maha!


Pakkumised

Oma pakkumisi saab alati tagasi võtta ning muuta.
Ostupakkumise tagasi võtmisel saad oma raha tagasi.


Restoran

Restorani kaudu on ka võimalik osta ja müüa aktsiaid.
Restoran 100% ulatuses ei saa teist restorani omada.
Restoranil on lubatud müüa rohkem aktsiaid, kui ta omab. See on moodus uute aktsiate emiteerimiseks.


Juhatue koosolekud

Kui mitte kellegi osalus ei ületa 50%, siis avaneb juhatuse koosoleku võimalus.
Juhatuse koosolekute all avaneb võimalus kõigil osanikel teha ettepanekuid restorani haldamiseks ning anda oma hääl.
Kui häälte osakaal on üle 50%, võetakse otsus vastu.
Hääl, mida sa annad on sama osakaaluga kui sinu osalus.


Dividendid

Dividendidega saad sa osa rahast, mis restoranist välja võetakse.
Dividendid mida saad on võrdsed sinu osalusega restoranis. Kui restoran omab teise restorani aktsiaid, siis talle dividende ei maksta.

enternum.net